CT CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT

Hitech PCB đã sản xuất theo đơn đặt hàng của Greenbot các sản phẩm cho hệ thống giàn trồng rau thủy canh: Bo mạch điều khiển (xử lý dữ liệu và điều khiển các hoạt động của giàn trồng) và Bo mạch cảm biến (cảm biến mực nước, dinh dưỡng, ánh sáng, độ ẩm)